Преглед најзначајнијих измена које доноси Закон о изменама и допунама Закона о стечају

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →