Преглед најзначајнијих измена које доноси Закон о изменама и допунама Закона о стечају

Аутор чланка
Закон о изменама и допунама Закона о стечају Народна скупштина је усвојила 14. 12. 2017. године, објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 113/2017 од 17. 12. 2017, а ступио је на снагу 25. 12. 2017. године. Српско стечајно законодавство је у последњих петнаест година претрпело суштинске промене. Закон који регулише материју стечаја мењан је више пута. Од доношења Закона о стечајном поступку 2004. године, који је донео темељне измене на пољу стечајног поступка, па све до последњих измена и допуна Закона о стечају из 2017. године, извршене су још четири измене. Дакле, за само тринаест година закон који регулише материју стечајног поступка мењан је чак шест пута. Током примене закона неминовно долази до проблема везаних за тумачење појединих одредби истог. Наиме, поједине одредбе закона нису довољно прецизно формулисане, што доводи до проблема у примени закона, те до разнолике судске праксе. Осим тога, током примене закона постаје јасно да поједини институти нису довољно добро постављени и не доводе до жељеног циља, након чега се приступа изменама закона. Поставља се питање целисходности оваквог приступа, односно какви ефекти се постижу честим изменама законских решења. Свакако да током примене закона судска пракса пронађе решења на спорна питања и по правилу заузме јединствен став, док се сви они који учествују у примени закона упознају са законским решењима, што све води извесности у примени права и правној сигурности. Не треба посебно истицати да честе измене закона воде правној несигурности. Дакле, суштински разлог за измене закона треба тражити на пољу промене циљева који се желе постићи одређеним законским решењем. Предлагач Закона о изменама и допунама Закона о стечају наводи да се разлог за доношење Закона огледа у обезбеђењу услова за адекватнију и бољу примену већ постојећих института, ефикасније спровођење стечајног поступка и побољшање намирења поверилаца. Основно решење које доносе измене и допуне Закона о стечају односи


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In