Преглед нових решења из Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар

Аутор


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →