Преглед нових решења из Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар

Аутор чланка
Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 31/2019 од 29. 4. 2019, а ступио је на снагу 30. 4. 2019. године.                                   ПРОМЕНА НАЗИВА ЗАКОНА Промењен је назив поменутог закона, па се од сада зове Закон о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у Регистар. ПРЕЦИЗИРАЊЕ САДРЖИНЕ УГОВОРА Прецизира се садржина уговора о залози тако што мора да садржи и опис предмета заложног права. СТИЦАЊЕ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА – ПРАВО ПРВЕНСТВА Закон сада омогућава да заложни поверилац који је стекао заложно право предајом покретних ствари у државину (ручна, државинска залога) или на други легитиман начин, у односу на заложног повериоца који на истој ствари има заложно право које је стечено уписом у Регистар залоге (бездржавинска – регистрована залога) може да стекне првенствени ред у намирењу свог потраживања уписом у Регистар залоге. ПОКРЕТНЕ СТВАРИ КОЈЕ СУ  ПРЕДМЕТ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА Прецизира се члан 9. став 3. Закона (нпр. може да се заложи и инвентар) и додаје нов став 4, којим се прописује да се заложно право по самом закону проширује на све покретне ствари које постану део збира покретних ствари после заснивања залоге, ако су у својини залогодавца. Ова ситуација до сада се претпостављала (правило облигационог права). Додаје се члан 9а, којим је прописано да предмет заложног права могу да буду средства на посебном банковном рачуну залогодавца. За настанак заложног права на потраживању више није потребно да дужник заложног потраживања пре уписа заложног права у Регистар залоге буде обавештен о залагању потраживања. Поред тога, прописано је да предмет заложног права могу да буду и удели. ОДРЕЂИВАЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА Прецизније се уређује положај лица из члана 16. Закона и степен његових овлашћења, а


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти