Преглед новина из Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

Аутор чланка
Овим законом, који се примењује од 1. 1. 2019. године, из режима слободног утврђивања зарада од стране послодавца на основу елемената из Закона о раду прелази се у уређен систем дефинисања плата запослених по принципима и на основу елемената који важе за остале делове јавног сектора.   Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 47/2018 од 20. 6. 2018. године (у даљем тексту: Закон). Закон је ступио на снагу 28. 6. 2018. године, а примењује се од 1. јануара 2019. године. Законом се уређује плата, накнада плате, накнада трошкова и друга примања запослених: 1) у јавним агенцијама и другим правним лицима на које се примењују прописи о јавним агенцијама, и 2) у другим органима и организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, на које се не примењују прописи о платама у државним органима, органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе или јавним службама, изузев на запослене у организацијама које обављају делатност у складу са прописима о привредним друштвима, а нису основане као привредна друштва и у организацијама са статусом лица у финансијском сектору. Закон се не примењује на запослене у јавним предузећима и привредним друштвима која је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, на запослене у Народној банци Србије, организацији надлежној за заштиту конкуренције, Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге, Регулаторном телу за електронске медије, јавним медијским сервисима и органима и организацијама које су основане међународним уговором или у којима се плате одређују у складу са међународним уговором. Разлози за доношење Закона Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016, 108/2016 и 113/2017), као системски закон према


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In