Преглед новина у Кривичном законику

Аутор чланка
Изменама и допунама Кривичног законика нормирана су нека сасвим нова кривична дела, прецизирани су услови за примену појединих института, а сâм Законик је усаглашен с међународним стандардима и препорукама

 

Крајем прошле године Народна скупштина је усвојила Закон о изменама и допунама Кривичног законика („Службени гласник РС”, бр. 121/12, у даљем тексту Закон). Већ први поглед на текст Закона упућује на закључак да је Министарство правде и државне управе предложило нужне, али не и све неопходне измене Кривичног законика.

Закон има свега 45 чланова, а према свом карактеру измене и допуне могу се сврстати у неколико група:
1. један број измена и допуна представља исправљање правнотехничких, језичких или логичких грешака у тексту Кривичног законика (на пример, члан 28. или члан 34. Закона);
2. у општем делу Кривичног законика извршена je корекција и прецизирање услова за примену појединих института и то је друга врста измена Закона (чланови 3–5);
3. трећу групу измена чине интервенције које су последица усаглашавања нашег Кривичног законика с међународним стандардима и препорукама (члан 12. ст. 2. и 3);
4. последња група измена и допуна Кривичног законика последица је намере да се омогући ефикаснија борба против корупције, као и да се обезбеди потпунија кривичноправна реакција на поједине појаве. Овим изменама и допунама нормирана су нова кривична дела, брисана нека од постојећих кривичних дела или су извршене измене конститутивних елемената појединих кривичних дела (на пример, члан 21. и члан 22).

 

Најважније измене и допуне у општем делу КЗ-а

У члану 3. ст. 1. Закона прецизирају се услови под којима се може одредити да се казна затвора извршава у просторијама у којима осуђени станује, дакле, прецизније се одређују услови за тзв. кућни затвор. У ст. 2. истог члана прописује се да у случају самовољног напуштања „кућног затвора” суд може (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме