Преглед новина у Закону о странцима

Аутор чланка
Закон је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 24/2018 од 26. 3. 2018. године, ступио је на снагу 3. 4. 2018, а примењује се шест месеци од дана ступања на снагу.   Мигрантска криза која из корена потреса европске земље приморала је многе од њих да промене своју регулативу везану за добијање азила и уопште однос према странцима. На тако нешто била је принуђена и Србија, која је недавно донела нови Закон о странцима, пре свега ради усклађивања своје законске регулативе са директивама Европске уније које се односе на ову област. Србија је била принуђена да своју регулативу усклади са директивом 2003/86/ЕЗ о праву на спајање породице, затим са директивом 2003/109/ЕЗ о статусу држављана трећих земаља са дуготрајним боравиштем, директивом 2005/71/ЕЗ о условима прихвата држављана трећих земаља по основу научног истраживања, директивом 2004/114/ЕЗ о условима прихвата држављана трећих земаља у сврху размене ученика, оспособљавања без накнаде или волонтирања, као и са директивом 2004/81/ЕЗ о дозволи боравка издатој држављанима трећих земаља које су жртве трговине људима или који су коришћени за деловање којима се омогућава незаконит улазак, а који сарађују са надлежним телима, директивом 2008/115/ЕЗ о заједничким стандардима и поступцима држава чланица за враћање држављана трећих земаља са незаконитим боравком и уредбом 810/2009/ЕЗ о визном коду ЕУ. Закон о странцима подељен је у 14 глава и има 128 чланова, што га сврстава у ред обимнијих законских решења, а по многима је чак и пренормиран. Већ у првој глави – „Основне одредбе” – упада у очи чл. 9. који говори о заштити безбедности Републике Србије и њених грађана у поступку одлучивања о правима и обавезама странаца. Наиме, законодавац је очито имао намеру да нагласи да је интерес Републике Србије и њених грађана први у смислу заштите, те да се њему даје приоритет у односу на било које право странаца. Министарство унутрашњих послова


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти