Преглед новина у Закону о странцима

Аутор чланка
Закон је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 24/2018 од 26. 3. 2018. године, ступио је на снагу 3. 4. 2018, а примењује се шест месеци од дана ступања на снагу.

 

Мигрантска криза која из корена потреса европске земље приморала је многе од њих да промене своју регулативу везану за добијање азила и уопште однос према странцима. На тако нешто била је принуђена и Србија, која је недавно донела нови Закон о странцима, пре свега ради усклађивања своје законске регулативе са директивама Европске уније које се односе на ову област. Србија је била принуђена да своју регулативу усклади са директивом 2003/86/ЕЗ о праву на спајање породице, затим са директивом 2003/109/ЕЗ о статусу држављана трећих земаља са дуготрајним боравиштем, директивом 2005/71/ЕЗ о условима прихвата држављана трећих земаља по основу научног истраживања, директивом 2004/114/ЕЗ о условима прихвата држављана трећих земаља у сврху размене ученика, оспособљавања без накнаде или волонтирања, као и са директивом 2004/81/ЕЗ о дозволи боравка издатој држављанима трећих земаља које су жртве трговине људима или који су коришћени за деловање којима се омогућава незаконит улазак, а који сарађују са надлежним телима, директивом 2008/115/ЕЗ о заједничким стандардима и поступцима држава чланица за враћање држављана трећих земаља са незаконитим боравком и уредбом 810/2009/ЕЗ о визном коду ЕУ.

Закон о странцима подељен је у 14 глава и има 128 чланова, што га сврстава у ред обимнијих законских решења, а по многима је чак и пренормиран.

Већ у првој глави – „Основне одредбе” – упада у очи чл. 9. који говори о заштити безбедности Републике Србије и њених грађана у поступку одлучивања о правима и обавезама странаца. Наиме, законодавац је очито имао намеру да нагласи да је интерес Републике Србије и њених грађана први у смислу заштите, те да се њему даје приоритет у односу на било које право странаца. Министарство унутрашњих послова има прилично широка овлашћења (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме