Прекршај вређања службеног лица у вршењу службене дужности

Аутор чланка
Циљ овог текста је да одговори на питање да ли се прекршајно дело вређања службеног лица Министарства унутрашњих послова у вршењу службене дужности из члана 22. Закона о јавном реду и миру, може извршити и на месту које се по закону не сматра јавним местом. Ово прекршајно дело је Законом о јавном реду и миру („Сл. гласник РС”, број 6/16)  описано на следећи начин: „Ко увреди службено лице надлежних органа из члана 2. овог закона у вршењу службене дужности, казниће се…” По члану 3. став 1. тачка 8. Закона, увреда (вређање) је вршење радњи којима се омаловажава личност другог лица. У случају који разматрамо, вређање је усмерено на службено лице надлежног органа. Надлежни орган за одржавање јавног реда и мира је, по члану 2. Закона, и Министарство унутрашњих послова, а службена лица овог органа (службена лица Министарства унутрашњих послова) заштићена су у обављању законом утврђених послова у складу са одредбама овог закона (Закона о јавном реду и миру). Значи да се Законом о јавном реду и миру (у нашем случају нормом из члана 22) штите и службена лица МУП-а када обављају  законом утврђене  послове. Закон који утврђује послове полицијских службеника јесте Закон о полицији. Дакле, говоримо о полицијском службенику као службеном лицу које, по члану 10. став 2. Закона о полицији („Сл. гласник РС”, број 6/16), јесте запослени у Министарству унутрашњих послова које обавља полицијске послове у статусу овлашћеног службеног лица и примењује полицијска овлашћења (овлашћено службено лице – ОСЛ). Дакле, три битна одређења до сада су: 1) полицијски послови; 2) статус ОСЛ и 3) примена полицијских овлашћења. 1) По члану 30. став 1. претходно поменутог закона, полицијски послови су део унутрашњих послова које обавља полиција применом полицијских мера и радњи и полицијских овлашћења. Полицијске мере и радње су одређене у члану 47. као: 1) заштита оштећених кривичним делом и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In