Прекршајна одговорност правних лица и одговорних лица у правном лицу

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →