Прекршајна одговорност правних лица и одговорних лица у правном лицу

Аутор чланка
Као што је позитивним прописима Републике Србије предвиђена кривична одговорност правних лица, тако је и Законом о прекршајима, другим законима и подзаконским актима предвиђена прекршајна одговорност правних лица, као и одговорних лица у правном лицу.   Одговорност правног лица за прекршаје старијег је датума од кривичноправне одговорности и познају је и ранији и сада важећи Закон о прекршајима. Члан 17. Закона о прекршајима прописује да за прекршај могу да одговарају физичко лице, предузетник, правно лице и одговорно лице у правном лицу, с тим да Република Србија, територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе и њихови органи не могу да буду одговорни за прекршај, али Законом може бити прописано да за прекршај под одређеним условима одговара одговорно лице у државном органу, органу територијалне аутономије или органу јединице локалне самоуправе. Чланом 27. истог закона прописано је да је правно лице одговорно за прекршај учињен радњом или пропуштањем дужног надзора органа управљања или одговорног лица или радњом другог лица које је у време извршења прекршаја било овлашћено да поступа у име правног лица. Уз то, правно лице је одговорно и када орган управљања донесе противправну одлуку или налог којим је омогућено извршење прекршаја или одговорно лице нареди лицу да изврши прекршај, те када физичко лице изврши прекршај услед пропуштања одговорног лица да над њим врши надзор или контролу. Мора се приметити да је одговорност правног лица у Закону о прекршајима дефинисана прилично широко, те се изводи закључак да је прекршајна одговорност за разне прекршаје свакодневица правног лица (посебно уколико се ради о средњим и великим предузећима). Ово се посебно односи на случај када је правно лице одговорно уколико физичко лице изврши прекршај услед пропуштања одговорног лица да над њим врши надзор или контролу. Постоје многе ситуације да је надзор и контролу над понашањем физичког лица веома тешко, па чак и немогуће вршити, те се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In