Премештај запосленог на радно место са повећаним ризиком

Аутор чланка
Премештај на радно место утврђено актом о процени ризика, на коме, и поред потпуно примењених мера у складу са законом, постоје околности које могу да угрозе безбедност и здравље запосленог, као и то да је овакав премештај запосленог законски дозвољен, али захтева посебне мере од стране послодавца, теме су од посебног значаја, којима се и овај текст бави.

Након што закључи уговор о раду, запослени ступа на рад на послове (радно место) који су тим уговором о раду утврђени, дакле по врсти и степену стручне спреме, односно образовању запосленог, који су услов за обављање послова за које се закључује уговор о раду, односно који су правилником о организацији и систематизацији послова тражени за конкретне послове за које је запослени и конкурисао код послодавца.

Међутим, у току радног века запосленог указују се разне потребе за премештањем (распоређивањем) запосленог, како због потребе послодавца, тако и у неким случајевима због потребе самог запосленог. То су све законом дозвољени процеси у радној пракси, међутим, посебан захтев настаје ако запослени треба да пређе на радно место на коме су исказани отежани услови рада. Практично, ради се о премештају на радно место са повећаним ризиком, при чему се овде говори о премештају на радно место утврђено актом о процени ризика, на коме, и поред потпуно примењених мера у складу са законом, постоје околности које могу да угрозе безбедност и здравље запосленог. И овакав премештај запосленог је законски дозвољен, али захтева посебне мере од стране послодавца, о чему дајемо више детаља у наставку.

Основна законска решења

Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС – у даљем тексту: Закон) употребљава израз „премештај запосленог” када се ради о питању распоређивања на друге послове од оних које запослени сада обавља, при чему Закон овај премештај обавезно везује за измену уговора о раду.

Према (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме