Препорука Владе послодавцима у вези са периодом коришћења годишњег одмора

Аутор чланка
Закључак који садржи препоруку у вези са коришћењем годишњих одмора објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 52/2020 од 7. 4. 2020. године. Поводом доношења овог закључка на интернет страници Министарства за рад објављено је да је циљ да се на све начине омогући грађанима да сачувају своје послове и у току ванредног стања, при чему се истовремено мисли и на послодавце, којима такође у овој ситуацији није лако. Због тога се улаже труд да се на разне начине, посебно новим мерама, једнако помогне свим грађанима Србије, на првом месту њиховом здрављу и безбедности, али и могућности да остваре сва права која им припадају. View Fullscreen 33 РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● МАЈ 2020. Препорука Владе послодавцима у вези са периодом коришћења годишњег одмора Закључак који садржи препоруку у вези са коришћењем годишњих одмора објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 52/2020 од 7. 4. 2020. године. Поводом доношења овог закључка на интернет страници Министарства за рад објављено је да је циљ да се на све начине омогући грађанима да сачувају своје послове и у току ванредног стања, при чему се истовремено мисли и на послодавце, којима такође у овој ситуацији није лако. Због тога се улаже труд да се на разне начине, посебно новим мерама, једнако помогне свим грађанима Србије, на првом месту њиховом здрављу и безбедности, али и могућности да остваре сва права која им припадају. На основу члана 43. став 3. Закона о Вла- ди („Сл. гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС” бр. 29/20), на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада је донела Закључак 05 број 53-3041/2020 (даље: Закључак), којим препоручуј послодавцима на територији


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти