Приказ измена које доноси нови Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма у односу на претходни закон

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →