Приказ измена које доноси нови Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма у односу на претходни закон

Аутор чланка
Нови закон има основни циљ да у односу на досадашњи закон унапреди систем откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и да се изврши додатно усаглашавање Закона са међународним стандардима везаним за ову област.   Народна скупштина Републике Србије је 14. децембра 2017. године донела Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даље тексту: Закон). Закон је објављен у „Службеном гласнику РС” број 113/2017 од 17. 12. 2017. године, ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања, а ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 1. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ. Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС”, бр. 20/09, 72/09, 91/10 и 139/14). Овај закон је конципиран у 12 одвојених целина, и то: УВОДНЕ ОДРЕДБЕ; РАДЊЕ И МЕРЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ ОБВЕЗНИЦИ; РАДЊЕ И МЕРЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ АДВОКАТИ; РАДЊЕ И МЕРЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ; ИНДИКАТОРИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОСНОВА СУМЊЕ; САРАДЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ПРОЦЕНА РИЗИКА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ И АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ И ДЕЛОТВОРНОСТИ СИСТЕМА; УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА; КОНТРОЛА ПРЕНОСА ФИЗИЧКИ ПРЕНОСИВИХ СРЕДСТАВА ПЛАЋАЊА ПРЕКО ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ; ЗАШТИТА И ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА И ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА; НАДЗОР; КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ; ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.   У наставку приказа Закона настојаће се да се констатују и објасне разлике у односу на досадашњи Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма. На основу објављених оцена у Извештају Комитета Манивал (Манивал је комитет Савета Европе који окупља експерте који процењују усклађеност држава чланица са свим релевантним међународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма у области  правне праксе, финансијског система и унутрашњих послова, кроз процес узајамне евалуације равноправних чланова) Република Србија је ушла у ПОЈАЧАНИ НАДЗОР од стране поменутог комитета, што доводи до обавезног извештавања Комитета о предузетим активностима на исправљању извештајем утврђених недостатака. Досада важећи закон оцењен је од стране Комитета






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In