Приказ најбитнијих измена закона из области радног права усвојених у децембру 2017. године

Аутор чланка
Следи приказ Закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Закона о изменама и допунама Закона о раду и Закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, који су усвојени и почели су да се примењују крајем децембра 2017. године.   Дана 14. децембра Народна скупштина Републике Србије усвојила је сет измена и допуна закона који регулишу радноправну материју, односно Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Закон о изменама и допунама Закона о раду и Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца. Наведене измене и допуне објављене су у „Службеном гласнику Републике Србије” број 113/17, а ступиле су на снагу 25. 12. 2017. године, изузев одредаба чланова 6. и 7. Закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, које почињу да се примењују почев од 1. 1. 2018. године (члан 6), односно почев од 1. 1. 2019. године (члан 7). У наставку текста уследиће приказ најбитнијих измена и допуна горенаведених закона. ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ И ОСИГУРАЊУ ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (у даљем тексту: Измене Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености) донет је у циљу обезбеђивања пуне ефикасности у функционисању Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: НСЗ), смањења трошкова и детаљнијег уређивања одређених питања, односно унапређења праксе, као и креирања активних мера политике запошљавања са циљем подстицања/одржавања запослења. Најважније измене одредби односе се на следеће: 1. Обрачун за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености (измена чланова 69. и 70) Недовољно одређена методологија обрачуна за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености (да ли се при обрачуну полази од минималне зараде у нето или у бруто износу), предвиђена старим


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In