Прилог дискусији о увођењу института сурогат материнства у правни систем Србије

Аутор чланка
Увођење института сурогат материнства у право Србије значило би уважавање основних права пацијената на лечење неплодности и права на аутономну одлуку у погледу репродуктивног избора

 

 

 

По свом појмовном одређењу, сурогат материнство представља случај рађања за другог. У питању је комплексан правни институт грађанског права, како по свом облику тако и по правним последицама. Постоји онда када једна жена пристаје да изнесе трудноћу за другу жену, с намером да дете по порођају преда тој жени, односно пару који је „наручиоˮ трудноћу.

 

Први случај сурогат материнства догодио се 1980. године у Луизвилу, држава Кентаки, у Сједињеним Америчким Државама. Жена је носила и родила дете зачето артифицијелном инсеминацијом, семеном мужа неплодне жене и предала га брачном пару испуњавајући тиме своју обавезу.

 

Правни значај и контекст

Сурогат материнство може се сагледати из угла више правних дисциплина, где су, свакако, најзначајније уставно право, породично право, као и медицинско право о питањима лечења неплодности, која у данашње време све више добијају на актуелности.

Из свог угла, уставно право успоставља правни оквир области људске репродукције који улази у домен репродуктивног здравља и низа права из личних и статусних односа, као што су породични, партнерски и сроднички односи. Устав Србије предвиђа да свако има право да слободно одлучује о рађању деце (члан 63. Устава Србије, „Сл. гласник РСˮ, бр. 98/06). То је начело које је први пут уведено у уставни текст доношењем Устава СФРЈ из 1974. године и њиме се гарантује слобода у репродуктивним слободама и правима: да ли ће се и када родити дете, колико често и у ком размаку између рађања више деце. Један део тих слобода је право у случајевима неплодности или смањене плодности које је најчешће директно условљено напретком медицине, односно метода које она омогућава.

Породично право у делу своје (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме