Примена члана 91. новог ПКУ-а за здравствене установе у пракси – обрачун плата применом свођења радног времена

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →