Примена института застарелости

Аутор чланка
Иако циљеве постојања института застарелости треба понајпре тражити у осигурању опште правне сигурности, примена самог института није баш увек најјаснија у пракси. Овај текст и примери дати у њему требало би да отклоне бројне недоумице   Могућност да се захтева испуњење тражбине временски је ограничена институтом застарелости. Овај институт облигационог права представља невршење неког субјективног права које извире из објективног права (закона) кроз одређено време, у коме је поверилац могао захтевати испуњење обавезе од дужника, па уколико то не учини (држи се пасивно), губи право да, у случају када дужник истакне приговор застарелости потраживања, захтева испуњење обавезе принудним путем. Последица застарелости је претварање утуживе облигације у неутуживу, цивилна облигација се претвара у природну облигацију. Када наступи застарелост, поверилац не може путем тужбе натерати дужника да изврши своју обавезу, али је и даље овлашћен да прими испуњење обавезе од стране дужника. Дужник који испуни своју застарелу обавезу не може тужбом захтевати повраћај онога што је испунио, без обзира на то да ли је знао или не да није био дужан испунити своју обавезу. Готово сва потраживања застаревају, а институт застарелости не може се применити код апсолутних права (стварна и лична), као и оних права која свој извор имају у породичном праву (све врсте алиментације).   Основни елементи појма застарелости су: 1) протек времена током кога је поверилац могао да захтева испуњење обавезе од дужника: поверилац који у одређеном временском периоду не тражи од дужника испуњење обавезе, губи могућност да је утужи; то не значи да потраживање престаје да постоји, већ испуњење обавезе постаје условљено приговором застарелости који стоји на располагању дужнику; дакле, потраживање остаје утуживо само уколико дужник не истакне приговор застарелости; 2) позивање дужника на застарелост: суд не пази на застарелост по службеној дужности, већ је цени само по приговору дужника; дужник не може да се одрекне приговора застарелости пре


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In