Примена измењеног ЗИО-а: Извршење на заради и другим сталним новчаним примањима извршног дужника

Аутор чланка






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →