Примена посебних мера и овлашћења у поступку остваривања надзора и контроле паркирања од стране Комуналне полиције

Аутор чланка
Анализиране су измене и допуне ЗОБС-А којима се поверавају овлашћења Комуналној полицији за примену посебних мера и овлашћења за уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила („Сл. гласник РС”, бр. 24/2018 од 26. 3. 2018, који је ступио на снагу 3. 4. 2018. године), а извршен је и осврт на измене и допуне одлука Града Београда којима је извршено усклађивање за ЗОБС-ом у делу који се односи на овлашћења Комуналне полиције – Одлука о измeнама и допунама Одлуке о Комуналној полицији, Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима и Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду („Сл. лист Града Београда”, бр. 118/2018 од 21. 12. 2018), које су ступиле на снагу 29. 12. 2018. године.   Законом о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС”, бр. 24/2018 од 26. 3. 2018, ступио на снагу 3. 4. 2018. године) измењене су и допуњене одредбе чланова 278. и 296. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 – Одлука УС РС, 96/2015 – други закон, 9/2016 – Одлука УС РС, 24/2018 (чл. 163. и 164. нису у пречишћеном тексту, 41/2018, 41/2018 – други закон и 87/2018 – даље: ЗОБС), којима су Комуналној полицији поверена овлашћења која нису изворно прописана Законом о Комуналној полицији („Сл. гласник РС”, бр. 51/2009). Ради се о примени посебних мера и овлашћења из члана 278. став 2. тачка 12. ЗОБС-а, у поступку остваривања надзора и контроле паркирања од стране Комуналне полиције, а односи се на налагање и предузимање мера и овлашћења за уклањање односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила, у случају када комунални полицајац затекне возило заустављено односно паркирано супротно  забранама из члана 66. ЗОБС-а и супрoтно забранама прописаним у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти