Примена Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Аутор чланка
Примена Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

 

Циљ Закона је да значајно утиче на измену начина пословања и измиривања новчаних обавеза, како између јавног сектора и привредних субјеката, тако и између самих привредних субјеката. У првим месецима његове примене већ се уочавају бројне тешкоће, али и воља да се оне превазиђу

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/2012, у даљем тексту: Закон), применује се од 31. марта 2013. године, а треба да уреди:

– рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката;

– рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката;

– остала питања у вези са измиривањем новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама – камате у случају неблаговременог измирења, изузетке од примене, казнене одредбе, надзор над спровођењем Закона.

Проблеми које Закон треба да реши присутни су у нашој економији дужи низ година, а последњих годину-две постали су кочница даљег развоја. Реч је, конкретно, о потреби ограничавања рокова приликом измиривања новчаних обавеза у прописаним роковима. Наиме, према расположивим подацима просечан рок наплате у јулу 2011. године износио је 131 дан, у августу 2011. године 134 дана, у септембру 2011. године 129 дана, док је тај рок у јуну 2012. године износио 134 дана. Најдужи рокови у наплати потраживања по испостављеним фактурама запажени су код извођача грађевинских радова који износи 223 дана, у енергетици 220 дана, код произвођача прехрамбених производа 182 дана, код текстилних произвођача 172 дана, код произвођача беле технике и кућних апарата 158 дана.

Рокови наплате потраживања у Србији су троструко већи од просека у земљама Европске уније где је просечан рок око 40 дана, а двоструко већи од просечних рокова наплате потраживања у земљама у окружењу (просечан рок за (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме