Пристанак лица за обраду података о личности према новом Закону о заштити података о личности

Аутор






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →