Притужбе на рад Полиције

Аутор чланка
Пишући о систему решавања притужби на рад Полиције ауторка овог чланка бавила се и начином рада Сектора унутрашње контроле, с посебним освртом на његову организциону и оперативну независност. I ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ГРАЂАНИМА Најважнији стратешки циљ који Министарство унутрашњих послова поставља свом развоју до 2023. године представља ефективан, ефикасан и економичан рад Министарства као савремене, демократске и одговорне полицијске службе, која гарантује безбедност и делује као сервис грађана (Стратегија развоја МУП 2018–2023. године). Како би се, у складу са реформским процесима који стављају акценат на оријентисаност Полиције на пружање услуга грађанима, и пружиле квалитетније, брже и боље услуге, веома је важно да постоји одговарајући правни механизам помоћи грађанима у случају када сматрају да је та услуга неадекватно пружена. Постојање независног система решавања притужби на рад Полиције у сваком систему доводи до постизања највиших стандарда у раду Полиције, владавине права и поштовања људских права у свим радњама Полиције и већег поверења јавности у рад Полиције, затим до веће одговорности за полицијске службенике, ефикасне и правичне накнаде за све оне који су оштећени незаконитим полицијским радом и веће отворености и разумевања рада Полиције од стране грађана, као и до отклањања недостатака и умањења будућих грешака и умањења криминалитета. Ефикасно решавање притужби грађана на рад Полиције треба да омогући да грађани брзо и једноставно могу да поднесу притужбу, да се идентификује незаконит рад Полиције и, где је могуће, да се обезбеде докази који поткрепљују будућу кривичну истрагу и дисциплински поступак, затим да се Полицији обезбеде информације са терена од грађана, а грађанима адекватан и аргументован одговор у случају незаконитог рада Полиције, као и да се превентивно делује на могуће злоупотребе полицијске службе и да се у сарадњи са другим регулаторним органима обезбеде примена и мониторинг над поштовањем полицијских стандарда.   II МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЕФИКАСНОГ ПОЛИЦИЈСКОГ НАДЗОРА И УНУТРАШЊА КОНТРОЛА РАДА ПОЛИЦИЈЕ У СРБИЈИ  


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In