Притвор према члану 211. ст. 1. тач. 4) Законика о кривичном поступку

Аутор чланка
Новоустановљени основ за одређивање притвора, по новом ЗКП-у, са свим постављеним условима који се морају остварити, вештачка је творевина и треба га претворити у обавезни основ за одређивање притвора, а по висини прописане казне затвора за конкретно кривично дело     Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/11, 101/11, 121/12 и 55/14, у даљем тексту: ЗКП), који се примењује од 1. октобра 2013. године, у глави VIII садржи мере које се примењују за обезбеђење присуства окривљеног и несметано вођење кривичног поступка. У члану 188. наведене су врсте мера, а то су: позив, довођење, забрана прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем, посећивања одређених места, забрана напуштања боравишта, јемство, забрана напуштања стана и притвор. Очигледно, притвор је најтежа мера, а приликом његовог одређивања мора се водити рачуна о постојању и остварењу стриктних законских услова (члан 210. ст. 1. ЗКП-а). Осим тога, законска је обавеза свих органа – учесника у кривичном поступку, да поступају с нарочитом хитношћу и да се трајање притвора сведе на најкраће неопходно време (члан 210. ст. 2. ЗКП-а), као и да се притвор укине чим престану разлози на основу којих је био одређен. У члану 211. ст. 1. тач. 1–4) ЗКП-а наведени су разлози за одређивање притвора, а за све њих основно је правило да се притвор може одредити када постоји основана сумња да је одређено лице учинило кривично дело (у питању је алтернативни разлог за одређивање притвора). Члан 211. ст. 1. тач. 4) ЗКП-а гласи: „Притвор се може одредити ако је за кривично дело које му се ставља на терет, прописана казна затвора преко 10 година, односно казна затвора преко пет година за кривична дела са елементима насиља, или му је пресудом првостепеног суда изречена казна затвора од пет година или тежа казна, а начин извршења или тежина последице кривичног дела су довеле до узнемирења


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In