Привремена спреченост за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће према новом Закону о здравственом осигурању

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →