Привремене мере у парничном поступку

Аутор чланка
Кроз детаљну анализу и навођење корисних примера из судске праксе, у овом тексту се бавимо темом привремене мере у парничном поступку

Услове за одређивање привремене мере, као општи пропис, регулише првенствено Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РСˮ, бр. 31/11 … 139/14, у даљем тексту: ЗИО). Овај закон је ступио на снагу у септембру 2011. године и примењује се на све поступке започете по раније важећем Закону о извршном поступку који до дана ступања на снагу новог закона нису окончани. Овога месеца на снагу ступа нови Закон о извршењу и обезбеђењу, али се одредбе о привременим мерама у новом ЗИО-у не разликују битно од до сада важећих одредаба.

Иако суд може донети решење о привременој мери у свим поступцима – парничном, ванпарничном, радном, породичном и извршном, овај текст ће се бавити темом привремене мере у парничном поступку.

Одредбом члана 285. ЗИО-а прописано је да привремену меру може одредити суд, а спровести суд или извршитељ пре покретања, у току, као и по окончању судског или управног поступка, све док извршење не буде спроведено. Решење којим се одређује привремена мера има правно дејство правоснажног решења о извршењу. ЗИО регулише услове за одређивање привремене мере за обезбеђење новчаног (члан 293) и за обезбеђење неновчаног потраживања (члан 296). Такође, одредбама члана 294. ЗИО-а наведене су врсте привремених мера за обезбеђење новчаног потраживања, а чланом 297. неновчаног потраживања. Важно је нагласити да се у општој парници, за разлику од радних и породичних спорова, привремена мера доноси само на захтев странке, а никако по службеној дужности.

ЗИО не набраја таксативно све привремене мере које се могу тражити у току поступка, већ формулацијом „може се одредити свака мера (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме