Привремено одузимање имовине проистекле из кривичног дела

Аутор чланка
Увођење овог института у наше кривичноправно законодавство има велики значај на пољу превенције и сузбијања организованог криминала и кривичних дела чији је основни мотив стицање противправне имовинске користи, а овом посебном кривичноправном мером остварује се како генерална и специјална превенција кривичних санкција, тако и општи интерес државе, будући да одузета имовина остаје у имовини државе Институт одузимања имовине проистекле из кривичног дела настао је као ефикасно средство у сузбијању тешких кривичних дела и организованог криминала. Поборник идеје о примени економских средстава у борби против организованог криминала био је судија Ђовани Фалконе. Суочавајући се с високом стопом организованог криминалитета у Италији и недовољним ефектима репресивних мера, применио је економску анализу злочиначке организације упоредивши структуру тог удружења са структуром криминалног предузећа. Тада је дошао до закључка да хапшење једног члана криминалне организације или чак свих чланова, па и осудом на вишедеценијске казне затвора, неће спречити да структура тог криминалног предузећа настави да производи богатство с новим члановима и руководством, које је још агресивније и способније. Зато је једини прави начин за сузбијање организованог криминала смањење капитала и прихода криминалних предузећа. Овакво становиште судије Фалконеа заживело је у кривичноправним системима управо кроз институт одузимања имовине проистекле из кривичног дела, док се систем економске анализе незаконитих активности широко примењује у борби против организованог криминалитета. У Србији се појава организованог криминала везује за период рaспaдa Jугoслaвиje и рaтних дeвeдeсeтих гoдинa прошлог века. Период који је „погодовао” вртоглавом развоју криминала и богаћењу појединаца од криминалних активности, бележио је и недостатак законских инструмената којима би се имовина стечена на тзв. нелегалан начин одузела од лица која су приведена правди, па и осуђена на вишегодишње казне затвора. Ово је био један од разлога да се у наше кривично законодавство уведе поступак одузимања имовине која је стечена кривичним делом и донесе закон који би подробно регулисао услове и начин






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3 4 5