Проблем одређивања правног следбеника у водопривреди у судским поступцима

Аутор чланка
У овом тексту аутор се бави споровима из области водопривреде, при чему је акценат стављен на парнице у којима тужилац тражи заштиту свог права, али није сигуран ко је пасивно легитимисан.   Спорови из области водопривреде су комплексни и врло захтевни јер пред суд стављају бројне изазове и траже рафинирано познавање многих правних области, па су отуда и тешки за решавање. Наспрам тужиочеве тврдње да му припада неко право из ове области по основу кривице или без кривице туженог (члан 154. Закона о облигационим односима) стоји обавеза суда да утврди чињенице: ко је предузео радње из којих тужилац извлачи своје право и на који начин су предузете; колика је вредност добра због ког се води парница; да ли је тужилац својим понашањем допринео настанку ситуације у којој ће његово добро бити уништено или оштећено, као и бројне друге чињенице од значаја за доношење законите одлуке. Тема овог чланка неће бити све врсте парница из области водопривреде, већ ће се под лупу ставити парнице у којима тужилац тражи заштиту свог права, али није сигуран коме треба да управи свој захтев. У ову групу спадају разноврсни спорови: уколико река промени ток, па пређе преко тужиочевог имања; ако се ради о заузећу тужиочевог земљишта за изградњу неког водног објекта; ако приликом пуњења акумулације буде поплављено и земљиште тужиоца, а не ради се о експроприсаној непокретности. Такође, у исту групу спадају и спорови за одређивање накнаде за експроприсану непокретност. Прво од питања на које треба одговорити јесте кога у таквим парницама тужилац треба да тужи, односно ко би у парницама за настанак штете требало да буде пасивно легитимисан. Ако између тренутка предузимања радњи на којима тужилац заснива своје право и подношења тужбе није било дужег протека времена, односно није било никаквих промена у погледу идентитета туженог, суд ће релативно лако моћи да утврди пасивну


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти