Проблеми са применом Одлуке о комуналном реду Града Београда у вези са санкционисањем правних лица као власника возила

Аутор чланка
Скупштина Града Београда је 11. априла 2011. године донела Одлуку о комуналном реду, којом је прописан комунални ред на територији Града Београда, као и мере за његово спровођење. Ова одлука предвиђа, између осталог, и заштиту површина јавне намене и површина у јавном коришћењу, а у том циљу прописује и забрану паркирања на јавним зеленим површинама, делу тротоара који није обележен за паркирање, у пешачкој зони, на бициклистичкој стази, стајалиштима јавног превоза итд., као и заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пешачке комуникације, прилаз објектима, коришћење противпожарног пута, колског пролаза између стамбених зграда, интерне саобраћајнице и слично. Истом одлуком била је прописана новчана казна за правно лице уколико поступа супротно овим забранама које се односе на паркирање, па је у првој верзији одлуке, која је објављена у „Службеном листу Града Београда” у априлу 2011. године, предвиђена била новчана казна за правно лице у износу од 50.000 до 1.000.000 динара, а за одговорно лице у правном лицу новчана казна у износу од 2.500 до 75.000 динара. У верзији Одлуке о комуналном реду из априла 2011. године било је прописано новчано кажњавање правног лица, а није било дефинисано како то правно лице може да изврши радњу паркирања. Правна техника доносиоца одлуке била је таква да је доносилац само прописао забрану паркирања у ситуацијама наведеним у члану 23. Одлуке, па је за кршење забране одредио различите распоне новчаних казни за физичко лице, предузетника, правно лице и одговорно лице у правном лицу. На први поглед био је уочљив драконски карактер ових казни, као и крајња неодмереност доносиоца Одлуке. Примера ради, уколико би се Одлука стриктно примењивала, могло је да дође до ситуације да се правно лице казни новчаном казном до 1.000.000 динара зато што се нпр. запослени правног лица службеним аутомобилом паркирао сувише близу аутобуског стајалишта. Увидевши ове нелогичности, Скупштина Града Београда донела


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In