Процес увођења новозапослених у посао

Аутор чланка
Правилнo увођење у посао нових запослених вишеструко је значајно, нарочито ако се узму у обзир трошкови који настају због замене запослених.   Увођење у посао подразумева скуп активности у компанији које су усмерене на новопримљене запослене и убрзање њихове социјалне, радне и психолошке адаптације, све у циљу што бржег и квалитетнијег преузимања послова због којих су примљени. Разлози за квалитетно увођење у посао нових колега су вишеструки: На овај начин смањује се флуктуација кадрова. Познато је да се велики проценат новозапослених у првој години рада не задржи на радном месту у компанији у коју су примљени, за шта постоје бројни разлози. Квалитетним увођењем у посао овај проценат се значајно смањује, при чему треба узети у обзир и чињеницу да замена једног запосленог који је отишао из компаније износи и до 60% годишње зараде запосленог. Овде су урачунати и директни и индиректни трошкови, дакле трошкови замене запосленог у смислу прековременог рада других запослених док нови запослени не преузме послове, затим трошкови конкурса за новог запосленог, за рад HR тима, селекцију, регрутацију, увођење у посао новог запосленог итд. Само финансијски аспект је довољан да се на флуктуацију кадрова гледа као на појаву коју је потребно превентивно смањивати на овај начин. Запослени се тако брже адаптира на услове рада у компанији, смањује се притисак на њега, брже улази у производни процес и даје свој максимум. На овај начин смањује се могућност непоклапања између онога што запослени на радном месту пружа и онога што се од њега очекује, за шта је изузетно значајна и обука новозапосленог кроз рад са ментором, као и јасно постављене и израђене процедуре увођења у посао на свим позицијама. Процес увођења у посао дели се у три групе активности: припреме за долазак новозапосленог на посао; оријентација новозапосленог; обука новозапосленог за рад на пословима за које је примљен. Припреме за долазак


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In