Продужење притвора у законодавним решењима и у судској пракси

Аутор чланка
Иако закон врло јасно прописује начин продужења притвора „на месеце”, у пракси се, ипак, дешава да решењем другостепеног суда притвор буде „скраћен” у корист окривљеног. Да ли је тиме прекршен закон?

 

Као мера за обезбеђење присуства окривљеног и несметаног вођења кривичног поступка, притвор је регулисан члановима 141–147. Закона о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 58/04, 85/2005, 115/2005, 46/2006, 49/2007, 122/2007, 20/09 и 72/09, у даљем тексту: ЗКП). Рокови су подједнако важан процесни институт који је у директној вези с притвором и регулисани су члановима 182–186. ЗКП-а.

У сваком случају, рок је временски период у коме надлежни орган треба да обави одређену процесну радњу. Овде нећемо залазити у теоријске аспекте појма рока и његове врсте (материјални, процесни, преклузивни, дилаторни и др.), већ ћемо се упознати с поступком доношења решења којим се окривљеном продужава притвор и начином рачунања рокова за његово продужење. На темељу основних и законских решења даћемо приказ спорних ситуација и указати на различито поступање другостепеног суда у истим правним ситуацијама.

 

У члану 144. ст. 1. ЗКП-а регулисано је да се окривљени може задржати у притвору највише месец дана од дана лишења слободе, а после тог рока, окривљени се може задржати у притвору само на основу решења о продужењу притвора.

У ставу 2. истог члана регулисано је да се по одлуци Већа (члан 24. ст. 6. ЗКП-а) притвор може продужити највише за два месеца, а у ставу 3. наведено је да се притвор може продужити највише за још три месеца.

На основу изложеног јасно произлази да притвор у фази истраге (чл. 241–264. ЗКП-a) може трајати највише шест месеци, те да се истеком наведеног рока окривљени мора пустити на слободу.

Дакле, за одређивање и продужење притвора законодавац користи израз „највише до”, што значи да се решењем (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме