Продужење притвора у законодавним решењима и у судској пракси

Аутор чланка
Иако закон врло јасно прописује начин продужења притвора „на месеце”, у пракси се, ипак, дешава да решењем другостепеног суда притвор буде „скраћен” у корист окривљеног. Да ли је тиме прекршен закон?   Као мера за обезбеђење присуства окривљеног и несметаног вођења кривичног поступка, притвор је регулисан члановима 141–147. Закона о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 58/04, 85/2005, 115/2005, 46/2006, 49/2007, 122/2007, 20/09 и 72/09, у даљем тексту: ЗКП). Рокови су подједнако важан процесни институт који је у директној вези с притвором и регулисани су члановима 182–186. ЗКП-а. У сваком случају, рок је временски период у коме надлежни орган треба да обави одређену процесну радњу. Овде нећемо залазити у теоријске аспекте појма рока и његове врсте (материјални, процесни, преклузивни, дилаторни и др.), већ ћемо се упознати с поступком доношења решења којим се окривљеном продужава притвор и начином рачунања рокова за његово продужење. На темељу основних и законских решења даћемо приказ спорних ситуација и указати на различито поступање другостепеног суда у истим правним ситуацијама.   У члану 144. ст. 1. ЗКП-а регулисано је да се окривљени може задржати у притвору највише месец дана од дана лишења слободе, а после тог рока, окривљени се може задржати у притвору само на основу решења о продужењу притвора. У ставу 2. истог члана регулисано је да се по одлуци Већа (члан 24. ст. 6. ЗКП-а) притвор може продужити највише за два месеца, а у ставу 3. наведено је да се притвор може продужити највише за још три месеца. На основу изложеног јасно произлази да притвор у фази истраге (чл. 241–264. ЗКП-a) може трајати највише шест месеци, те да се истеком наведеног рока окривљени мора пустити на слободу. Дакле, за одређивање и продужење притвора законодавац користи израз „највише до”, што значи да се решењем истражног судије, а потом и Већа, притвор може одредити или продужити и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In