Промена критеријума у судској пракси приликом примене начела ne bis in idem

Аутор чланка
Аутор анализира нове критеријуме о којима мора да се води рачуна приликом оцене да ли је у конкретном случају дошло до повреде начела ne bis in idem, које је утврдио ЕСЉП и чија је примена потврђена у нашем правном систему.   Активно деловање ЕСЉП и даљи развој праксе доношењем одлуке А. и Б. против Норвешке, бр. 24130/11 и 29758/11, од 15. новембра 2016, додатно су закомпликовали већ прилично комплексан институт забране понављања кривичног гоњења у истој ствари – ne bis in idem. Уставни суд Србије сходно предметној одлуци ЕСЉП донео је Одлуку број Уж-3312/2016, која је објављена у „Службеном гласнику РС” бр. 38/2018 од 18. маја 2018. године. Закључци предметне одлуке Уставног суда у великој мери могу (неизоставно би морали) да промене правни третман овог начела од стране нижих правосудних инстанци српског правног система. Након што је ЕСЉП 1. марта 2016. године објавио пресуду којом је констатовано да је Момчилу Миленковићу из Лесковца повређено право да не буде кажњен и да му не буде суђено два пута, потврђена је (и овом пресудом) вишегодишња пракса доношења одлука које су констатовале повреде права учињене од стране држава које су своје грађане двоструко кажњавале, не придржавајући се (јасних) критеријума сажето названих „Енгел правила”. Када је констатовао повреду начела ne bis in idem, ЕСЉП пред собом је имао следеће чињенично стање. Момчило Миленковић је 2006. године прекршајно одговарао због туче са човеком који је упутио увреде његовој деци, након чега је због истог догађаја осуђен због извршења кривичног дела тешка телесна повреда на казну затвора у трајању од три месеца. На упућену жалбу кривичном суду у смислу повреде начела ne bis in idem (у вези са истим догађаја већ му је изречена санкција од стране прекршајног суда), иста је одбијена уз образложење да се радња из прекршаја, када је окривљени санкционисан за нарушавање јавног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In