Промена правне форме и статусне промене привредних друштава – НОВО –

Аутор чланка
Промена правне форме и статусне промене привредних друштава представљају скуп радњи и процедура предвиђених Законом о привредним друштвима, чијим се предузимањем врше битне измене у самом битисању привредних друштава. ПРОМЕНА ПРАВНЕ ФОРМЕ Приликом промене правне форме друштво прелази из једне у другу правну форму у складу са Законом о привредним друштвима. С обзиром на то да је наведени закон регулисао ортачко друштво, командитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу и акционарско друштво, промена правне форме могућа је у било којој варијанти. Ова промена не утиче на субјективитет друштва, тј. друштво и даље постоји са својим правима и обавезама. Уколико је, на пример, акционарско друштво променило своју правну форму и постало друштво са ограниченом одговорношћу – и даље се ради о истом привредном друштву, па ће дужници некадашњег акционарског друштва бити у обавези да свој дуг исплате истом, сада друштву са ограниченом одговорношћу. Ако јавно акционарско друштво мења правну форму, оно мора да испуни услове за престанак својства јавног друштва који су прописани законом којим се уређује тржиште капитала. Подела акционарских друштава на јавна и нејавна одговара некадашњој подели на отворена и затворена акционарска друштва. Наиме, jавна акционарска друштва представљају, као и некад отворена, она друштва чијим акцијама може слободно да се тргује. Када друштво мења правну форму, оно мора да испуни услове који важе за ту нову правну форму. Када је у питању основни капитал, нпр. за друштво са ограниченом одговорношћу довољан је минимални основни капитал од 100 динара, док је за акционарско друштво минимални основни капитал одређен у износу од 3.000.000 динара, промена правне форме из друштва са ограниченом одговорношћу у акционарско друштво не би могла да се изврши без повећања основног капитала. Интересантна је ситуација у командитном друштву с обзиром на то да се појављују неки чланови који су неограничено солидарно одговорни за обавезе друштва (комплементари), док неки други


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In