Промена правне форме привредних субјеката

Аутор чланка
Током пословања једног привредног субјекта потреба за променом његове правне форме може настати из најразличитијих разлога. Иако закон ову промену начелно не забрањује, важно је знати који се облици не могу мењати и у које облике правне промене нису могуће   Привредни субјекти послују у одређеном статусном облику, односно правној форми (на пример, као ортачко друштво). Приликом оснивања привредног субјекта сами оснивачи одређују (бирају) правну форму, а могуће правне форме прописане су законом. Осниваче привредног субјекта код избора правне форме опредељују различити разлози, а потреба за променом претходно изабране правне форме може настати и током самог пословања. Разлоге и анализу очекиваних ефеката промене правне форме образлажу директори привредног субјекта и подносе их скупштини (у пракси иницијатива потиче од чланова – осим код акционарског друштва с великим бројем акционара), а овај документ (као и разлози код оснивања) остаје непознат трећим лицима изван привредног субјекта и не региструје се. У најкраћем, приликом промене правне форме један привредни субјект се из једног облика преображава у други могући облик. Промена правне форме регулисана је (пре свега) Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011 и 99/2011, у даљем тексту: Закон) који је основни статусни закон (на чије одредбе упућују други закони). Тако се у члану 478. наводи: „Променом правне форме друштво прелази из једне правне форме у другу правну форму у складу са овим законом”. Дакле, постојећи привредни субјект не мора се ликвидирати и потом основати нови, већ привредни субјект једноставно „прелази” из једне правне форме у другу изабрану. Из овога следи да промена правне форме друштва не утиче на правни субјективитет тог друштва, што у пракси значи да друштво не мења матични број, чиме је омогућен континуитет у његовом пословању. Када се предузетник организује као привредно друштво, долази до промене матичног броја, тачније добија се нови – што је логична последица чињенице


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In