Промена пребивалишта детета без сагласности другог родитеља – прописи и судска пракса

Аутор чланка
Често питање које у пракси постављају родитељи и надлежни државни органи јесте шта чини разлику између самосталног и заједничког вршења родитељског права кад је потребна сагласност оба родитеља у случајевима промене пребивалишта мал. детета или пута детета у иностранство, тако да је истом посвећен и овај текст. View Fullscreen LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ ГРАЂАНСКО ПРАВО 62 Промена пребивалишта детета без сагласности другог родитеља – прописи и судска пракса Често питање које у пракси постављају родитељи и надлежни државни органи јесте шта чини разлику између самосталног и заједничког вршења родитељског права кад је потребна сагласност оба родитеља у случајевима промене пребивалишта мал. детета или пута детета у иностранство, тако да је истом посвећен и овај текст. О Весна Мартиновић, судија Основог суда у Сомбору дноси унутар једне породице, међусобна комуникација и схватање праваи обавеза родитеља и малолетне деце веома је сложен процес и захтева пуну пажњу и савесност првенствено партнера који су током заједничког живота стекли малолетну децу, а потом судских и других државних органа. Родитељи у већини случајева нису освестили своју улогу у одрастању мал. детета, тако да се након престанка заједнице живота тешко концентришу на најбољи интерес детета, па током судског процеса међу њима превлађује мноштво емоција, а изјаве се базирају на описивању догађаја између самих партнера, при чему се несвесно или свесно тражи кривац за настали проблем. Оба родитеља су преокупирана неразрешеним партнерским односом, тако да се тешко долази до најбољег интереса малолетног детета или деце. Породичним законом регулисана је материја која се односи на породичне односе („Сл. гласник РС”, бр 18/2005, 72/2011, др. закон и 6/2015). Донети одлуку током судског поступка у породичним односима веома је сложен про- цес и захтев пуно ангажовање свих учесни- ка, а посебно органа старатељства и судског већа. Уколико се у обзир узме чињеница да су рокови за поступање у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти