Промене поверилаца, односно дужника, и пребијање потраживања по Закону о девизном пословању

Аутор


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →