Прописи у пракси: Битна повреда одредаба парничног поступка кроз праксу привредних судова

Аутор чланка
У склопу сасвим новог формата који однедавно можете пратити у нашем часопису доносимо неке карактеристичне случајеве из судске праксе, а који се овом приликом односе на битну повреду одредаба парничног поступка Апсолутно битна повреда одредаба парничног поступка Постоји апсолутно битна повреда поступка из тачке 12. члана 374. став 2. Закона о парничном поступку на који повреду Привредни апелациони суд, као другостепени суд, пази по службеној дужности, с обзиром на то да ожалбена одлука не садржи разлоге о свим битним чињеницама и да су неки од датих разлога нејасни. Из образложења: „Основано се у жалби тужиоца указује да ожалбена одлука не садржи разлоге о свим битним чињеницама, да су неки од датих разлога нејасни, што чини да је захваћена битном повредом поступка из члана 374. став 2. тачка 12. Закона о парничном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 72/2011, 49/2013, 55/2014), и због чега је иста морала да буде укинута. Првостепени суд своју одлуку заснива на чињеници да према подацима са сајта Агенције за привредне регистре овде означени тужени, који има седиште у Смедеревској Паланци, односно месту Азања, у улици К… бр.ј 45, нема регистрован ниједан огранак, па ни на адреси у Београду у улици Булевар А… Ч… Међутим, првостепени суд пропушта да разјасни да ли је тужени корисник пословног простора у улици Булевар А… Ч… бр. 52/30 у Новом Београду, тим пре што према извештају из пословних књига тужиоца произлази да је евидентирани корисник комуналних услуга управо на поменутој адреси. Конкретна чињеница да према подацима са сајта Агенције за привредне регистре тужени нема регистрован ниједан огранак, па ни на адреси у Београду, не значи да није корисник по неком основу пословних просторија које се налазе на адреси Булевар А…. Ч…, те да из наведеног произлази његова обавеза накнаде комуналних услуга, чија се обједињена наплата управо врши од стране овде тужиоца. Првостепени


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In