Прописи у пракси: Финансијска подршка породици са децом

Аутор чланка
У склопу сасвим новог формата који од овог броја можете пратити у нашем часопису доносимо нека карактеристична мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а која се овом приликом односе на финансијску подршку породици са децом

 

 

Валидност мишљења Међуопштинске интерресорне комисије достављеног као доказ, уз захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства с рада ради посебне неге детета

Члан 96. Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), чл. 10. и 26. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РСˮ, бр. 16/02, 115/05 и 107/09), чл. 2. и 9. Правилника о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета („Сл. гласник РСˮ, бр. 1/02)

 

Чланом 96. Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано је да један од родитеља детета коме је неопходна посебна нега због тешког степена психофизичке ометености, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом осигурању, има право да, по истеку породиљског одсуства и одсуства с рада ради неге детета, одсуствује с рада или да ради с половином пуног радног времена, најдуже до навршених пет година живота детета.

Ово право остварује се на основу мишљења надлежног органа за оцену степена психофизичке ометености детета, у складу са законом.

Чланом 10. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РСˮ, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) утврђено је да право на накнаду зараде за време одсуства с рада ради посебне неге детета остварују запослени код правних и физичких лица, односно лица која самостално обављају делатност.

Чланом 26. ст. 3. и 4. Закона о финансијској подршци породици прописано је да о степену психофизичке ометености детета мишљење даје општинска, односно градска комисија надлежна за (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме