Прописи у пракси: Одабрана мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Аутор чланка
У склопу формата Прописи у пракси који већ неко време можете пратити у нашем часопису доносимо нека карактеристична мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања     МОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРАВИЛНИКОМ О РАДУ ОГРАНИЧИ ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ НА ТРОШКОВЕ ПРЕВОЗА, ТЕРИТОРИЈАЛНО И МАКСИМАЛНО У ВИСИНИ НЕОПОРЕЗИВОГ ИЗНОСА Члан 118. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл. гласник РСˮ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)   Чланом 118. став. 1. тачка 1) Закона о раду, утврђено је да запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду, за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз. Промена места становања запосленог након закључења уговора о раду, не може да утиче на увећање трошкова превоза које је послодавац дужан да накнади запосленом у тренутку закључења уговора о раду, без сагласности послодавца (став 3. истог члана). Општим актом или уговором о раду, потребно је утврдити критеријуме и мерила за исплату трошкова за долазак и одлазак са посла, односно под којим условима и на који начин се запосленима обезбеђује накнада ових трошкова. Запослени имају право на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз, само уколико су такве трошкове имали, а висина истих се утврђује на начин и у износу одређеним општим актом (колективним уговором или правилником о раду) и уговором о раду. Ако је прописано општим актом или уговором о раду, послодавац може од запосленог да тражи достављање и других одговарајућих доказа о томе да ли је заиста дошло до остваривања ових трошкова (аутобуске карте, доказ о куповини месечне претплатне карте, рачуни за гориво и сл.). Промена места становања запосленог, након закључења уговора о раду (уговори закључени почев од 29. 7. 2014. године), не утиче на увећање


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In