Прописи у пракси: Одабрана мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Аутор чланка
У склопу формата Прописи у пракси који већ неко време можете пратити у нашем часопису доносимо нека карактеристична мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

 

 

МОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРАВИЛНИКОМ О РАДУ ОГРАНИЧИ ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ НА ТРОШКОВЕ ПРЕВОЗА, ТЕРИТОРИЈАЛНО И МАКСИМАЛНО У ВИСИНИ НЕОПОРЕЗИВОГ ИЗНОСА

Члан 118. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл. гласник РСˮ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)

 

Чланом 118. став. 1. тачка 1) Закона о раду, утврђено је да запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду, за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз. Промена места становања запосленог након закључења уговора о раду, не може да утиче на увећање трошкова превоза које је послодавац дужан да накнади запосленом у тренутку закључења уговора о раду, без сагласности послодавца (став 3. истог члана).

Општим актом или уговором о раду, потребно је утврдити критеријуме и мерила за исплату трошкова за долазак и одлазак са посла, односно под којим условима и на који начин се запосленима обезбеђује накнада ових трошкова. Запослени имају право на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз, само уколико су такве трошкове имали, а висина истих се утврђује на начин и у износу одређеним општим актом (колективним уговором или правилником о раду) и уговором о раду. Ако је прописано општим актом или уговором о раду, послодавац може од запосленог да тражи достављање и других одговарајућих доказа о томе да ли је заиста дошло до остваривања ових трошкова (аутобуске карте, доказ о куповини месечне претплатне карте, рачуни за гориво и сл.). Промена места становања запосленог, након закључења уговора о (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме