Прописи у пракси: Право члана друштва на приступ актима и документима друштва

Аутор чланка
У склопу формата Прописи у пракси који већ неко време можете пратити у нашем часопису доносимо неке карактеристичне случајеве из судске праксе, а који се овом приликом односе на право члана друштва на приступ актима и документима друштва   Oвлашћења акционара су ужа од члана друштва са ограниченом одговорношћу у погледу права на увид у акте друштва.   Из образложења: „Одредбом члана 464. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) предвиђена је обавеза друштва да чува акте и документа побројаних у наведеној законској одредби. Одредбом члана 465. Закона о привредним друштвима регулисан је приступ актима и документима друштва, тако што је одбор директора односно извршни одбор ако је управљање друштва дводомно дужно да акте и документа из члана 464. став 1. тачка 1. до 5. и тачка 9. овог закона, као и финансијске извештаје друштва, стави на располагање сваком акционару као и ранијем акционару за период у којем је био акционар на његов писани захтев поднет у складу са чланом 81. овог закона ради вршења увида и копирање о свом трошку током радног времена. У конкретном случају ради се о акционару друштва па су овлашћења акционара ужа од члана друштва са ограниченом одговорношћу у погледу права на увид у акте друштва, тако да исти нема право увида, располагања и фотокопирања у сва акта друштва из члана 464. Закона о привредним друштвима, већ само у она на која упућује одредба из члана 465. Закона о привредним друштвима. Из тих разлога је другостепени суд потврдио ожалбено решење у делу у коме је усвојен предлог предлагача и наложио противнику предлагача да дозволи и стави на располагање, увид и фотокопирање финансијских извештаја а у преосталом делу преиначио ожалбено решење, јер се не ради о актима и документима друштва у погледу којег предлагач као акционар има право располагања, увида


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In