Прописи у пракси: Стечај кроз судску праксу

Аутор чланка
У склопу формата Прописи у пракси који већ неко време можете пратити у нашем часопису доносимо неке карактеристичне случајеве из судске праксе, а који се овом приликом односе на стечај   Одбацивање пријаве потраживања Повериоци пријаве потраживања подносе надлежном суду у писаном облику, и исте се могу поднети по истеку рока одређеног решењем стечајног судије, али најкасније у року од 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а све пријаве поднете по истеку рока од 120 дана биће одбачене као неблаговремене. Из образложења: „Одредбом члана 111. став 1. Закона о стечају („Сл. гласник РСˮ, бр. 104/09, 83/14), прописано је да повериоци пријаве потраживања подносе надлежном суду у писаном облику, с тим да сходно одредбама члана 111. став 5. Закона о стечају пријаве се могу поднети по истеку рока одређеног решењем стечајног судије, али најкасније у року од 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а све пријаве поднете по истеку рока од 120 дана биће одбачене као неблаговремене. Одредбом члана 111. став 8. Закона о стечају прописано је да трошкове одржавања допунског рочишта за испитивање потраживања из ставa 5. овог члана дужан је да предујми подносилац пријаве. Ако се у року који одреди суд не положи предујам пријава ће се одбацити. Првостепени суд констатује у својој одлуци да је пријава потраживања поднета након протека рока од 90 дана који је одређен решењем стечајног судије од 8. 5. 2015. године, а који рок је протекао дана 6. 8. 2015. године, али у року од 120 дана од дана отварања стечајног поступка. Међутим, одлука првостепеног суда у погледу датума када је донето решење којим је одређен рок од 90 дана за достављање пријаве потраживања и дан када је истекао поменути рок није довољно јасно одређен, с обзиром на то да стање у списима предмета


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In