Прописи у пракси: Заснивање радног односа

Аутор чланка
У склопу формата Прописи у пракси који већ неко време можете пратити у нашем часопису, доносимо нека карактеристична мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а која се овом приликом односе на заснивање радног односа.    У ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА, КАО УСЛОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА МОЖЕ ДА СЕ УТВРДИ ВИШЕ ЗАНИМАЊА У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ И СТЕПЕНА ЗАХТЕВАНЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ, АЛИ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА СЕ ИСТА НАВЕДУ                     Члан 24. ст. 2. и 3. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)   У вези са питањем „да ли послодавац у правилнику о организацији и систематизацији послова може као услов за обављање послова навести нпр. електротехничар, сва занимања, IV степен стручне спреме”, дајемо следеће мишљење: Члан 24. ст. 2. и 3. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописује да се правилником о организацији и систематизацији послова утврђују организациони делови код послодавца, назив и опис послова, врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања, и други посебни услови за рад на тим пословима, а може да се утврди и број извршилаца. За рад на одређеним пословима, изузетно, могу да се утврде највише два узастопна степена стручне спреме, односно образовања у складу са законом. Полазећи од наведених одредаба Закона о раду, мишљења смо да у правилнику о организацији и систематизацији послова, као услов за обављање одређених послова може да се утврди више занимања у оквиру одређене врсте и степена захтеване стручне спреме, али је потребно да се иста наведу. (Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за рад, број 011-00-286/2016-02 од 16. 5. 2016)   ВАЛИДНОСТ УГОВОРА О РАДУ У КОМЕ НИЈЕ САДРЖАН ОПИС ПОСЛОВА НА КОЈИ СЕ ПОСЛОДАВАЦ ПОЗИВА КАО НА РАЗЛОГ ЗА ВИШЕСТРУКО ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДЕ, НИТИ ЈЕ ТАКАВ


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In