Прописи у пракси: Заснивање радног односа

Аутор чланка

У склопу формата Прописи у пракси који већ неко време можете пратити у нашем часопису, доносимо нека карактеристична мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а која се овом приликом односе на заснивање радног односа. 

 

У ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА, КАО УСЛОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА МОЖЕ ДА СЕ УТВРДИ ВИШЕ ЗАНИМАЊА У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ И СТЕПЕНА ЗАХТЕВАНЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ, АЛИ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА СЕ ИСТА НАВЕДУ

 

                  Члан 24. ст. 2. и 3. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)

 

У вези са питањем „да ли послодавац у правилнику о организацији и систематизацији послова може као услов за обављање послова навести нпр. електротехничар, сва занимања, IV степен стручне спреме”, дајемо следеће мишљење:

Члан 24. ст. 2. и 3. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописује да се правилником о организацији и систематизацији послова утврђују организациони делови код послодавца, назив и опис послова, врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања, и други посебни услови за рад на тим пословима, а може да се утврди и број извршилаца. За рад на одређеним пословима, изузетно, могу да се утврде највише два узастопна степена стручне спреме, односно образовања у складу са законом.

Полазећи од наведених одредаба Закона о раду, мишљења смо да у правилнику о организацији и систематизацији послова, као услов за обављање одређених послова може да се утврди више занимања у оквиру одређене врсте и степена захтеване стручне спреме, али је потребно да се иста наведу.

(Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за рад, број 011-00-286/2016-02 од 16. 5. 2016)

 

ВАЛИДНОСТ УГОВОРА О РАДУ У КОМЕ НИЈЕ САДРЖАН ОПИС ПОСЛОВА НА КОЈИ СЕ ПОСЛОДАВАЦ ПОЗИВА КАО НА РАЗЛОГ ЗА ВИШЕСТРУКО ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДЕ, НИТИ ЈЕ ТАКАВ ОПИС САДРЖАН У АНЕКСУ УГОВОРА О РАДУ

 


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме