Прописи у пракси: Заштита права на суђење у разумном року

Аутор чланка
У склопу формата Прописи у пракси који већ неко време можете пратити у нашем часопису доносимо неке карактеристичне случајеве из судске праксе, а који се овом приликом односе на заштиту права на суђење у разумном року     Без испитног рочишта, суд одлучује онда када приговор о заштити права на суђење у разумном року одбацује или када га одбија.   Из образложења: „Сагласно одредби члана 8. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Сл. гласник РСˮ, бр. 40/15), без испитног поступка суд одлучује онда када приговор одбацује или када га одбија ако је с обзиром на трајање поступка које је наведени у самом приговору, очигледно неоснован. Испитни поступак започиње захтевањем извештаја о развоју поступка у времену и предлогу рока у коме може да оконча, који извештај сачињава поступајући судија у поступку на који се приговор односи. Наведени извештај се односи на целокупно трајање поступка, а не само на период поступања судије који поступа у предмету у моменту подношења самог приговора. По потреби, председник суда може у испитном поступку извршити увид у списе предмета на који се приговор односи. У конкретној правној ствари председник суда је затражио извештај од поступајућег судије, а након што је добио извештај, извршио је и увид у списе предмета, одакле произлази да је супротно наводу образложења, а затим и наводима жалбе, одлука донета по спроведеном испитном поступку. Како је приговор уредан, те како „очигледна неоснованостˮ, с обзиром на трајање поступка не произлази, то је испитни поступак и морао бити спроведен.ˮ   (Решење Привредног суда у Пожаревцу Р4П. 2/16 од 28. 7. 2016. преиначено Решењем Привредног апелационог суда у Београду Рж. 8/16 од 22. 9. 2016)   При одлучивању по правним средствима којима се штити право на суђење у разумном року уважавају се све околности предмета суђења.   Из образложења: „Одредбом члана 6. ст. 1.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In