Противизвршење – примена института у пракси у светлу Закона о извршењу и обезбеђењу

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →