Противизвршење – спорна питања у пракси

Аутор чланка
Кроз одговоре на одређена питања која су се појавила у пракси аутор пише о правном институту противизвршења. Правни институт противизвршења уређен је одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу, кроз релативно мали број чланова Закона (од чл. 113. до чл. 119), али то не значи да овај правни институт има мали правни значај у извршном поступку. Напротив, о значају противизвршења најбоље говори то што је оно био уређено и раније важећим текстовима закона који су уређивали поступак извршења, као и да је претрпело мале измене од времена примене Закона о извршном поступку до сада важећег ЗИО-а. Ипак, и поред великог значаја, пре свега у заштити права извршног дужника, као и значаја за извршни поступак, институт противизвршења умногоме представља непознаницу и постоје бројне недоумице када је у питању његова примена у пракси. У овом тексту ће бити обрађена нека од спорних питања која су се јављала кроз примену противизвршења у пракси, и то кроз систем директних питања и одговора. ДА ЛИ ИЗВРШНИ ДУЖНИК МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ИЗВРШЕЊЕ НА ЦЕЛОКУПНОЈ ИМОВИНИ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА? Одредбама члана 113. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да је у предлогу за противизвршење садржан захтев да суд донесе решење којим обавезује извршног повериоца да врати извршном дужнику оно што је примио извршењем у року од осам дана и одреди средство и предлог извршења ако извршни поверилац не врати што је примио у року, док је одредбама члана 114. став 2. прописано да суд решењем одбацује предлог за противизвршење који не садржи захтев да се извршни поверилац обавеже да врати оно што је примио или у коме нису назначени средство и предмет извршења, без претходног враћања предлога на допуну. Поред наведеног, члан 117. став 1. ЗИО-а прописује да у решењу о усвајању предлога за противизвршење суд обавезује извршног повериоца да врати извршном дужнику оно што је


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In