Путеви – правни положај, стратегија и реалност

Аутор чланка
У току историје људских заједница путеви су били веома значајни за привреду и друштво у целини, али и један од главних покретача државног развоја. Имајући то у виду, правно уређивање материје јавних путева, као и планирање њиховог развоја, постаје ствар од прворазредног интереса

 

Изградња, одржавање и коришћење главних инфраструктурних објеката у друмском саобраћају – путева, захтева знатна улагања материјалних средстава. Иако је период изградње путева релативно дуг, треба истаћи да уз добро одржавање и до неколико генерација једне заједнице може уживати у предностима добре саобраћајне повезаности с другим заједницама.

Значај путева за привредну и друштвену структуру људских заједница био je и остао веома изражен, а начин њихове изградње, редовног и периодичног одржавања, обично je веома сложен и дуготрајан процес. Сâм процес подразумева и веома компликован начин финансирања тих послова, и то не само због количине потребних средстава, већ и због броја и врсте учесника – извршилаца и њихове организационе структуре, узрокујући тиме бројне непосредне и посредне ефекте на кориснике путева и на заједницу у целини.

Изградња, одржавање и коришћење путева појављује се као важан фактор привредног развоја једне државе, а такође испољава своје ефекте и на регионалном нивоу, и то као значајан фактор развоја неразвијених подручја или бржег развоја оних развијених, будући да директно утиче на развој других привредних грана, пре свега: пољопривреде, индустрије, шумарства, трговине и туризма. Осим тога, уочен је и ефекат који настаје код изградње нових путева, а који се огледа кроз пораст вредности земљишта које је наслоњено непосредно уз новоизграђену саобраћајницу.

 

Путеви у правном систему Републике Србије

Основни и најважнији правни акт који уређује материју путева у правном систему Србије јесте Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12, у даљем тексту: Закон).

У члану 2. Закона, поред осталог, дефинисан (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме