Радноправни положај полицијских службеника

Аутор чланка
Имајући у виду специфичност радноправног положаја полицијских службеника, потребно је пратити и анализирати потребе праксе и у складу с тим стално унапређивати законске и подзаконске прописе у овој области

 

Природа послова које полицијски службеници обављају захтева да се поједина права и обавезе другачије одреде у односу на остале државне службенике. Законом о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05, 64/07, 67/07 – испр., 116/08 и 104/09), чланом 1. ст. 2, прописано је „да се поједина права и дужности државних службеника у појединим државним органима” могу другачије уредити посебним законом „ако то произилази из природе њихових послова”.

На основу овог овлашћења донет је Закон о полицији („Сл. гласник РС”, бр. 101/05, у даљем тексту: Закон) и Закон о изменама и допунама Закона о полицији („Сл. гласник РС”, бр. 92/11, у даљем тексту: измене Закона).

Радноправни положај запослених у Министарству унутрашњих послова уређен је изменама Закона и Посебним колективним уговором за полицијске службенике („Сл. гласник РС”, бр. 18/11). Полиција обавља законом утврђене полицијске и друге послове, пружа подршку владавини права у демократском друштву и одговорна је за остваривање безбедности, у складу са Законом.

Да би се успешно извршавали поверени задаци неопходно је наћи меру у остваривању и примени права и дужности у односу на полицијске службенике. Уколико се та мера и равнотежа не успоставе, остаје могућност да се кроз управносудску заштиту обезбеди поштовање тих права и обавеза.

 

Дисциплинска одговорност

Код уређења питања из области рада полицијских службеника, као посебне врсте државних службеника, велика пажња мора се посветити њиховој одговорности у вршењу изузетно важних послова који су им поверени.

Приликом обављања полицијских послова, као што су одржавање јавног реда и спровођење закона, заштита и поштовање људских права, превенција и откривање кривичних дела и други видови борбе (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме