Различите тенденције у пракси приликом оцењивања постојања кривичног дела насиље у породици

Аутор чланка
С обзиром на то да је кривично дело (али и читав феномен) насиља у породици већ дуже време у жижи интересовања стручне и шире јавности, као и да супротстављање истом путем кривичног и некривичног законодавства изазива тешке последице по чланове породице, у овом тексту скренута је пажња јавности на неке тенденције везане за процесуирање овог кривичног дела.   У Треће основно јавно тужилаштво у Београду приспело је Решење Апелационог суда у Београду Кж2 847/19 од 15. 5. 2019. године, којим је укинуто Решење Трећег основног суда у Београду (К. бр. 268/18 – Кв. бр. 252/18 од 5. 2. 2019. године) о потврђивању оптужнице тужилаштва које поступа пред тим судом за кривично дело насиље у породици. Иако се на први поглед поменуто решење не разликује пуно од других, сличних решења којим су укинуте потврђене оптужнице, садржина образложења наводи нас на преиспитивање изведених закључака тог суда, али и других судских инстанци. Осим што је непримерена дужина трајања поступка у овој фази (готово годину дана од подношења оптужног акта суду) у предмету у коме се чланови породице разрачунавају потезањем ножа и наношењем повреда истим, овај предмет би могао (осим конкретних последица) да успостави негативну тенденцију за предстојеће случајеве и да сузи опсег кривичноправног процесуирања породичног насиља, што је супротно тенденцијама нашег друштва. Укратко, у горецитираном предмету Апелациони суд сматра да породично насиље (у кривичноправном смислу) постоји само уколико се (1) испољи насиље којим се угрожава спокојство и телесни интегритет чланова породице и уколико је (2) испољено насиље довело до континуираног осећаја угрожености услед чега последица мора бити трајна јер је то један од битних елемената кривичног дела, како се наводи у предметној одлуци Апелационог суда у Београду. До ових, може се рећи, посебних услова за процесуирање кривичног дела насиље у породици дошло се постепено. Наиме, пре две године Апелациони суд у Новом Саду


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In