Разлози за одбачај тужбе: дилеме у пракси

Аутор чланка
У члану 294. ст. 1. Закона о парничном поступку набројани су разлози за одбачај тужбе. Неки од тих разлога су заиста јасни и недвосмислени, па ту нема дилеме да ли тужбу треба одбацити. Међутим, постоје и они разлози који изазивају недоумице у пракси   Oцена уредности тужбе, као иницијалног акта којим се покреће парнични поступак, веома је значајна како за странке тако и за сâм суд. У случају одбачаја тужбе, тужилац се излаже непотребним трошковима за таксу на тужбу и још половину те таксе за решење о одбачају тужбе. Уколико суд настави да поступа по неуредној тужби, трошкови се увећавају за адвокатске трошкове туженог, а непотребно се троши и време суда које је могло бити употребљено за решавање других спорова. Циљ овог текста је да укажемо на уочене проблеме у оцени уредности тужбе и поступање суда у таквим ситуацијама.   Суд може да одбаци тужбу у фази припремања главне расправе (претходног испитивања тужбе и припремног рочишта) или на рочишту за главну расправу. Врло је битно у раној фази поступка отклонити све недостатке који могу утицати на ток поступка. Зато је за све учеснике у поступку врло важно да немају дилеме у погледу разлога који воде одбачају тужбе. Одбацивање тужбе блокира странку у остваривању њеног права, води одуговлачењу поступка и повреди права на суђење у разумном року, као сегмента Уставом зајемченог права грађана на правично суђење. У члану 294. ст. 1. Закона о парничном поступку (у даљем тексту: ЗПП) набројани су разлози за одбачај тужбе. Неки од тих разлога су заиста јасни и недвосмислени, па ту нема дилеме да ли тужбу треба одбацити. Међутим, постоје и они разлози који изазивају недоумице у пракси.   ЗАКОНСКИ РАЗЛОЗИ ЗА ОДБАЧАЈ ТУЖБЕ   Разлог #1 Уколико одлучивање о тужбеном захтеву не спада у судску надлежност то је разлог из члана 294. ст. 1. тач.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In