Разлози за одбачај тужбе: дилеме у пракси

Аутор чланка
У члану 294. ст. 1. Закона о парничном поступку набројани су разлози за одбачај тужбе. Неки од тих разлога су заиста јасни и недвосмислени, па ту нема дилеме да ли тужбу треба одбацити. Међутим, постоје и они разлози који изазивају недоумице у пракси

 

Oцена уредности тужбе, као иницијалног акта којим се покреће парнични поступак, веома је значајна како за странке тако и за сâм суд. У случају одбачаја тужбе, тужилац се излаже непотребним трошковима за таксу на тужбу и још половину те таксе за решење о одбачају тужбе. Уколико суд настави да поступа по неуредној тужби, трошкови се увећавају за адвокатске трошкове туженог, а непотребно се троши и време суда које је могло бити употребљено за решавање других спорова. Циљ овог текста је да укажемо на уочене проблеме у оцени уредности тужбе и поступање суда у таквим ситуацијама.

 

Суд може да одбаци тужбу у фази припремања главне расправе (претходног испитивања тужбе и припремног рочишта) или на рочишту за главну расправу. Врло је битно у раној фази поступка отклонити све недостатке који могу утицати на ток поступка. Зато је за све учеснике у поступку врло важно да немају дилеме у погледу разлога који воде одбачају тужбе. Одбацивање тужбе блокира странку у остваривању њеног права, води одуговлачењу поступка и повреди права на суђење у разумном року, као сегмента Уставом зајемченог права грађана на правично суђење.

У члану 294. ст. 1. Закона о парничном поступку (у даљем тексту: ЗПП) набројани су разлози за одбачај тужбе. Неки од тих разлога су заиста јасни и недвосмислени, па ту нема дилеме да ли тужбу треба одбацити. Међутим, постоје и они разлози који изазивају недоумице у пракси.

 

ЗАКОНСКИ РАЗЛОЗИ ЗА ОДБАЧАЈ ТУЖБЕ

 

Разлог #1

Уколико одлучивање о тужбеном захтеву не спада у судску (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме