Разлучни поверилац у случају банкротства дужника – други део

Аутор чланка
У другом делу текста о разлучним повериоцима, који објављујемо у овом издању часописа, говоримо о остварењу права разлучних поверилаца, продаји имовине стечајног дужника и продаји стечајног дужника као правног лица, уз неколико илустративних примера из судске праксе

 

Поступак остварења права разлучних поверилаца дефинише се одредбама чланова 111, 90. и 107. Закона о стечају.

Одредбама члана 111. Закона о стечају регулисано је пријављивање потраживања у оквиру поглавља којим се регулише утврђивање потраживања. Предвиђено је да повериоци подносе пријаве потраживања писмено стечајном суду. При регулисању садржине наведене пријаве назначено је да она мора садржати:
1) назив, односно име и седиште, односно пребивалиште повериоца с контакт адресом;
2) матични број правног лица, односно јединствени матични број грађана за физичка лица;
3) број пословног или текућег рачуна;
4) правни основ потраживања;
5) износ потраживања и то посебно износ главног потраживања са обрачунатом каматом;
6) ствар на коју је поверилац стекао разлучно право уколико се ради о обезбеђеном потраживању и износ његовог потраживања који није обезбеђен ако његово потраживање није у целини обезбеђено;
7) одређени захтев повериоца сходно одредбама о садржини тужбе Закона којим се уређује парнични поступак.

Изменама Закона о стечају уведена је обавеза повериоца да у пријави наведе и да ли постоје јемци за обавезу стечајног дужника, као и да о поднетој пријави благовремено обавести јемца. Поверилац је дужан и да стечајног управника обавести о свакој наплати потраживања од јемца, у року од 8 дана од извршене наплате (члан 111. ст. 5. Закона о стечају).

И повериоци који према стечајном дужнику имају потраживање које је обезбеђено разлучним правом на његовој имовини, морају пријавити своја потраживања. Разлучни поверилац у пријави треба да наведе висину и основ свог потраживања, као и захтев за његово признање, те захтев за признање разлучног права, као и ствар на којој (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме