Разлучни поверилац у случају банкротства дужника – други део

Аутор чланка
У другом делу текста о разлучним повериоцима, који објављујемо у овом издању часописа, говоримо о остварењу права разлучних поверилаца, продаји имовине стечајног дужника и продаји стечајног дужника као правног лица, уз неколико илустративних примера из судске праксе   Поступак остварења права разлучних поверилаца дефинише се одредбама чланова 111, 90. и 107. Закона о стечају. Одредбама члана 111. Закона о стечају регулисано је пријављивање потраживања у оквиру поглавља којим се регулише утврђивање потраживања. Предвиђено је да повериоци подносе пријаве потраживања писмено стечајном суду. При регулисању садржине наведене пријаве назначено је да она мора садржати: 1) назив, односно име и седиште, односно пребивалиште повериоца с контакт адресом; 2) матични број правног лица, односно јединствени матични број грађана за физичка лица; 3) број пословног или текућег рачуна; 4) правни основ потраживања; 5) износ потраживања и то посебно износ главног потраживања са обрачунатом каматом; 6) ствар на коју је поверилац стекао разлучно право уколико се ради о обезбеђеном потраживању и износ његовог потраживања који није обезбеђен ако његово потраживање није у целини обезбеђено; 7) одређени захтев повериоца сходно одредбама о садржини тужбе Закона којим се уређује парнични поступак. Изменама Закона о стечају уведена је обавеза повериоца да у пријави наведе и да ли постоје јемци за обавезу стечајног дужника, као и да о поднетој пријави благовремено обавести јемца. Поверилац је дужан и да стечајног управника обавести о свакој наплати потраживања од јемца, у року од 8 дана од извршене наплате (члан 111. ст. 5. Закона о стечају). И повериоци који према стечајном дужнику имају потраживање које је обезбеђено разлучним правом на његовој имовини, морају пријавити своја потраживања. Разлучни поверилац у пријави треба да наведе висину и основ свог потраживања, као и захтев за његово признање, те захтев за признање разлучног права, као и ствар на којој тражи да му се разлучно право призна. У


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In