Реч адвоката – актуелни проблеми после доношења правног става Врховног касационог суда Републике Србије, установљеног на седници грађанског одељења 25. 10. 2016. године

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →