Реч адвоката: Утврђивање правног следа у поступку потврђивања уговора о промету непокретности од стране јавног бележника

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →