Редовни правни лекови у кривичном поступку – 2. део

Аутор чланка
У другом делу текста о редовним правним лековима аутор ће се бавити садржином жалбе, жалбеним поступком, жалбом против другостепене пресуде и жалбом против решења.   У нашем првом тексту који се бавио редовним правним лековима у кривичном поступку, описане су основне карактеристике жалбе као правног лека којим се нападају неправноснажне судске одлуке. Поред тога, објашњавајући какву врсту недостатка једна судска одлука треба да садржи како би се од суда правног лека могло захтевати њено укидање или преиначење, описане су детаљно све законом предвиђене жалбене основе. Такође, говорећи о појединим формалностима у жалбеном поступку, наведено је који су то законом прописани рокови у којима странке и друга законом овлашћена лица (титулари права на изјављивање жалбе) имају право да изјаве жалбу, као и када и на који начин се ова лица могу одрећи изјављивања жалбе или одустати од благовремено изјављене жалбе. Садржина жалбе Састављање жалбе, као и када су у питању и друге формалности код правних лекова, не може бити сасвим слободно и произвољно. Наравно, као и на другим местима у правном систему уопште, форма ни овде није нити може бити прописана себе ради, већ јој је циљ да створи услове да се по одређеном предмету уопште може поступати, да олакша и омогући странкама и службеним лицима да се на најрационалнији начин са ставом свих актера кривичног поступка могу упознати, као и да створи услове за доношење правичне судске пресуде. Одредбе које се односе на обавезну садржину жалбе, као и на поступање са неуредном жалбом, одређене су члановима 435. и 436. Законика о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014). Наиме, жалба треба да садржи пет елемената: означење пресуде против које се жалба изјављује – како би првостепени суд могао да је доведе у везу са конкретним предметом; навођење основа због кога жалилац пресуду побија – о


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In