Редовни правни лекови у кривичном поступку – део први

Аутор чланка
У  првом делу овог дводелног текста аутор пише о  жалби против првостепене пресуде у кривичном поступку, титуларима права на подношење жалбе и основима за изјављивање жалбе.   У зависности од става странака или других законом овлашћених лица према судској одлуци коју је изрекао суд нижег степена, кривични поступак предвиђа и могућност поступка по правним лековима који, уколико се употребе, представљају последњу фазу кривичног поступка. Дакле, уколико су овлашћени субјекти незадовољни судском одлуком нижег суда јер сматрају да је она незаконита или неправилна, могу је побијати правним леком и тражити да се она судском одлуком укине или преиначи. Како је употреба правног лека факултативна, она представља право, а не и обавезу овлашћених лица да га користе, па постојање ове фазе кривичног поступка искључиво зависи од њихове воље. Међутим, како постоји могућност да услед многобројних околности одређена судска одлука садржи грешке, установљење правних лекова у служби је и правичности, као и остварења законитости судских одлука, јер омогућава вишим судским инстанцама да исправе евентуалне недостатке садржане у одлукама нижих судова. С обзиром на штету коју може причинити грешка садржана у одређеној судској одлуци, а посебно на права која може угрозити кривична пресуда, право на правни лек је и једно од основних људских права, па њега гарантује и Устав Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 98/2006) који у свом чл. 36. ст. 2. предвиђа да „свако има право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези или на законом заснованом интересу”. За разлику од ванредних правних лекова, редовним правним лековима се нападају неправноснажне судске одлуке. Такође, за разлику од ванредних правних лекова, редовним правним лековима се судске одлуке побијају по свим основима, правним и чињеничним. Глава важећег Законика о кривичном поступку Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014) која се односи на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In